SUKIPT 2016

MAINPAGE

SEMUA KONTIJEN DIKEHENDAKI MEMBAWA BUTIRAN BERIKUT SEMASA PENGAMBILAN KAD AKREDITASI

1. BORANG PENDAFTARAN DIRI ATLET DAN PEGAWAI

(Sila cetak borang pendaftaran diri atlet di menu PENDAFTARAN SUKAN --> KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI ATLET)

(Sila cetak borang pendaftaran diri pegawai di menu PENDAFTARAN SUKAN --> PENDAFTARAN PEGAWAI KONTIGEN)

2. BORANG PENGESAHAN AKADEMIK

3. GAMBAR PASSPORT ATLET SEKIRANYA MASIH BELUM DIUPLOAD KE DALAM SISTEM

 

 

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN SUKAN
ARAS 2, NO 2, MENARA 2, JALAN P5/6, PRESINT 5, 62200 W.P PUTRAJAYA
NO. TELEFON: 03 – 8870 6141 NO. FAKS: 03 – 8870 6824
EMEL: 
sukan@moe.gov.my

 

 

 

Bil Nama Jawatankuasa No Tel
1 Mohd Noorulfakhri bin Yaacob - fakhri@unimap.edu.my / fagh81@gmail.com ICT 0174521116
2 Rohazna bt Wahab - rohazna@unimap.edu.my ICT 0174227267
3 Shubaily bin Khamis - shubaily@unimap.edu.my ICT 0133639077

Manual pengguna


©2013 Kementerian Pendidikan Malaysia
Laman web ini telah diuji menggunakan semua pelayar popular seperti Internet Explorer 8/9/10 dan Google Chrome dengan resolusi paparan 1024x768.
Penggunaan Mozilla Firefox tidak boleh digunakan buat masa ini.